Dori Sakurada

★Daichi Shinozaki
A childhood friend of Nao.